Behöver ni hjälp med någon av de tjänster vi erbjuder?

Löpande Redovisning

Kärnan i vår verksamhet är den löpande bokföringen som vi sköter åt våra kunder. Ett arbete vi värdesätter högt och brinner för. På byrån har vi hand om många olika verksamheter och det finns knappast någon uppgift vi inte kan hantera. En stor del av tiden på Hellars går åt den löpande bokföringen.

Lönehantering

Många verksamheter har anställda medarbetare och lönerna skall sammanställas, utbetalas löpande och redovisas till Skatteverket. Detta är något vi på Hellars har lång erfarenhet av och en väl fungerande löneadministration. Många av våra kunder låter oss sköta hela lönekedjan eller vissa delar av den. Löneuppdragen består även i kontakt med skatteverket och ingivande av individuppgifter. Ni kan lämna över kontakt med de anställda till oss.

.

Affärs- och avtalsjuridik

Även detta är ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat. Vi har erfarenhet från såväl svensk som internationell handels-, avtals- och köprätt. Vi hjälper Dig att upprätta kompanjons- och anställningsavtal samt företräder i domstolsförhandling och skiljeförfarande. Vi bistår med upprättande av testamenten, bodelningsavtal, framtidsfullmakter och andra privata angelägenheter.

Detta är ett stort och snårigt område, så var inte rädda att höra av er med frågor då detta är något vi brinner för.

Bostadsrättsförening

Ekonomisk förvaltning för er bostadsdsrättsförening. Vi sköter er löpande bokföring, upprättar resultat- och balansrapporter, årsredovisningar, tar fram budget, utför aviseringar, bevakar inkassoärenden, betalar fakturor och ser till att medlemsavgifter och hyror betalas, sköter hyresadministration och kontraktskrivningar, reder ut moms-och skattefrågor m.m.  Vi kan vara behjälpliga inom t.ex. skattetvister, deklarationer, hyrestvister, företräder i hyresnämnden, avhysningsprocesser, bolagsfrågor och regelverk etc. 

Factoring

Genom vårt systerbolag Hellars Finance och samarbetspartner Profina Finans hjälper vi er att frigöra likviditet genom belåning eller köp av era kundfakturor.

De flesta företag och verksamheter stärks av att ta hjälp i frågor om ekonomi och finansiering. Vi är ett stöd för dig i alla faser, via ett helhetsengagemang eller i enskilda ärenden.

  • Fakturabelåning
  • Fakturaservice
  • Fakturaköp
  • Påminnelser och krav

Reskontraservice

Vi följer upp er reskontra och ser till att era kunder betalar. Vi sköter påminnelse-, krav- och inkassohantering i de fall betalningar uteblir.

Bokslut

Vid varje räkenskapsårs utgång skall bokslut upprättas. En del av våra kunder sköter den löpande redovisningen själva och lämnar endast över bokslutsarbetet åt oss,  medan andra med varm hand överlämnar allt. Vi skräddarsyr lösningar för alla behov.

 

Skattedeklarationer

Moms- och arbetsgivardeklarationer tycker de flesta är tråkigt; varför inte lämna över detta till oss? Vi har system anpassade för skatteverkets krav på inlämnade deklarationer och tar oss gärna an alla typer av uppdrag.
 

Inkomstdeklarationer

Precis som årsredovisningar skall in till Bolagsverket skall inkomstdeklarationer till Skatteverket. Vi har rutiner för att sköta detta och ser till att inga avdrag glöms bort.

 

Bolagsbildningar

Vi har haft nöjet att starta upp och driva ett antal bolag med helt olika verksamhet. Under vårt tak finns erfarenhet av b.l.a export/import, elektronik/belysning, resturang och försäljning.
Något av det roligaste vi vet, är att vara med från början och hjälpa våra kunder med uppstart av verksamheten. Vi sköter all kontakt med Bolagsverket och är även behjälpliga vid registrering av firmanamn och varumärken. Det är mycket att tänka på när man startar ny verksamhet, vi hjälper er med ALLT.
 

 

Våra Partners